Witrektomia tylna

SZKOLENIA Z DOFINANSOWANIEM UE!

9 Wolnych miejsc
28-11-2024

 • 8 godzin intensywnych ćwiczeń praktycznych
 • indywidualny termin
 • maksymalnie 2-osoby w grupie
+ Zobacz więcej
O szkoleniu

Celem szkolenia jest poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu witrektomii tylnej.

Szkolenie składa się z dwóch modułów (opcjonalnie):

 1. drylab - tzw. laboratorium suche - ćwiczenia praktyczne na symulatorze chirurgicznym Eyesi® Surgical ( nauka i doskonalenie technik operacyjnych)
 2. wetlab - tzw. laboratorium mokre - ćwiczenia praktyczne z użyciem fakoemulsyfikatora przy zastosowaniu syntetycznych gałek

Uczestnik: 

- nabywa umiejętności praktycznych w zakresie: etapów zabiegu witrektomii tylnej, przy użyciu symulatora chirurgicznego Eyesi® Surgical, narzędzi okulistycznych i materiałów medycznych, w tym:

 • umiejętność usunięcia ciała szklistego
 • umiejętność podaży do gałki ocznej oleju silikonowego lub gazów. 

- nabywa umiejętności obsługi: fakowitrektomu (Geuder), mikroskopów okulistycznych oraz użytych do zabiegu narzędzi i materiałów medycznych.

LOKALIZACJA: Szkolenie odbywa się w siedzibie naszej firmy, ul. Główna 76, 95-041 Gałków Duży.

GRUPA DOCELOWA: Lekarze okuliści , którzy chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu witrektomii tylnej.

PRZYGOTOWANIE: Do dyspozycji uczestników będą materiały biurowe, zestaw ochronny na ubranie (do części wetlabowej), jednorazowe rękawiczki.

O zapisie na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

AGENDA

9.00 – 9.10                 Rejestracja i przywitanie

9.10 – 11.00               SESJA DRYLAB I: nauka i doskonalenie technik z użyciem symulatora chirurgicznego Eyesi® Surgical

11.00 – 11.15              Przerwa kawowa

11.15 – 12.15             SESJA DRYLAB II: nauka i doskonalenie technik z użyciem symulatora chirurgicznego Eyesi® Surgical

12.15 – 13.00             Lunch

13.00 – 15.00             SESJA WETLAB I: ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem fakowitrektomu, mikroskopu chirurgicznego, instrumentarium do zabiegów witrektomii tylnej  z użyciem syntetycznych gałek

15.00 – 15.15             Przerwa kawowa

15.15 – 16.45             SESJA WETLAB II: ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem fakowitrektomu, mikroskopu chirurgicznego, instrumentarium do zabiegów witrektomii tylnej z użyciem syntetycznych gałek

16.45 – 17.00             Sesja pytań i odpowiedzi, wręczenie certyfikatu

PROWADZĄCY:

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy legitymują się wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w szpitalnych salach operacyjnych, podczas zabiegów z zakresu chirurgii okulistycznej.

Szkolenie jest prowadzone przez jednego opiekuna spośród:

- Mgr inż. Marcin Musiałek - absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, w branży medycznej od stycznia 2007 r. Zajmuje się szkoleniami i wdrażaniem nowych technologii w okulistyce. W trakcie tysięcy godzin spędzonych na blokach operacyjnych, asystując zespołom chirurgów okulistów prezentował nowoczesne urządzenia do operacji oczu przedstawiając możliwości nowych technik operacyjnych. Jako Prezes Zarządu Spółki ABJ-Vision Sp.z o.o. w 2012 r. rozpoczął jako pierwszy i jedyny do tej pory w Polsce, szkolenia na symulatorze do nauki operacji na przednim i tylnym odcinku oka, rewolucjonizując proces przekazywania wiedzy i ugruntowywania umiejętności technik operacyjnych. Do dzisiejszego dnia Spółka pozostaje jedyną w Polsce i jedną z nielicznych w Europie firm posiadających odpowiednią wiedzę i sprzęt do prowadzenia profesjonalnych szkoleń z wykorzystaniem m.in. rzeczywistości wirtualnej. Zainicjował i kontynuuje współpracę z Europejską Szkołą Okulistyki ESASO, Szwajcaria.

- Mgr inż. Piotr Siedlecki w 2006 roku ukończył na Politechnice Warszawskiej studia  o kierunku mechanika i budowa maszyn w zakresie inżynierii sprzętu precyzyjnego i elektronicznego. Jeszcze w trakcie studiów podjął pracę w firmie zajmującej się produktami chirurgii okulistycznej i z tą branżą jest związany do dziś. Przez lata podnosił swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i kursach organizowanych przez partnerów na całym świecie, m.in. Laboratorium Corneal (Francja) CromaPharma  (Austria), Geuder GmbH  i VRmagic (Niemcy). Zdobyte doświadczenie wykorzystywał do realizacji projektów, które poszerzały  w Polsce wiedzę o nowych technologiach w okulistyce. Obecna praca wiąże się z organizacją szkoleń dla personelu medycznego, w trakcie których lekarze mogą poszerzać swoje umiejętności. Następstwem tych doświadczeń jest współpraca z Europejską Szkołą Okulistyki ESASO (Szwajcaria), gdzie pełni funkcję trenera szkoleń na chirurgicznych symulatorach operacyjnych EyeSi.

- Mgr Paweł Ciurzyński pracuje w branży medycznej od 2008 r. Posiada szerokie doświadczenie zdobyte we współpracy z ośrodkami szpitalnymi realizującymi zabiegi mikrochirurgiczne przedniego i tylnego odcinka oka w zakresie aparatury medycznej oraz technik operacyjnych. Swoje doświadczenie i wysokie kwalifikacje wykorzystuje jako trener w prowadzonych szkoleniach z wykorzystaniem operacyjnej aparatury medycznej oraz rzeczywistości wirtualnej – symulatora EyeSi®Surgical VRMagic, m.in. w ramach cyklu szkoleniowego ESASO w Lugano, Szwajcaria. Uczestnik i wieloletni trener szkoleń czołowych producentów sprzętu medycznego, m.in.: Geuder AG, Niemcy; Oculus OG, Niemcy; Medicontur, Węgry; Iridex, USA.

- Mgr Maciej Szuba w branży medycznej od 2007 r. Posiada bogate doświadczenie zdobyte we współpracy z ośrodkami realizującymi zabiegi mikrochirurgiczne przedniego i tylnego odcinka oka od 2012 r.  w zakresie aparatury medycznej oraz technik operacyjnych. Nabytą wiedzę z powodzeniem wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z wykorzystaniem operacyjnej aparatury medycznej oraz rzeczywistości wirtualnej – symulatora EyeSi VRMagic, m.in. w ramach cyklu szkoleniowego ESASO w Lugano, Szwajcaria, oraz wielu inicjatyw szkoleniowych na terenie Polski. Ściśle współpracuje w zakresie szkoleń z chirurgii oczu z kliniką okulistyki w Lublinie. Uczestnik i wieloletni trener szkoleń czołowych producentów sprzętu medycznego, m.in. : Geuder AG, Niemcy; Oculus OG, Niemcy.

- Mgr inż. Jacek Bialik w branży medycznej od 2013 r. Posiada bogate doświadczenie zdobyte we współpracy z ośrodkami realizującymi zabiegi mikrochirurgiczne przedniego i tylnego odcinka oka w zakresie aparatury medycznej oraz technik operacyjnych. Nabytą wiedzę z powodzeniem wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z wykorzystaniem operacyjnej aparatury medycznej oraz rzeczywistości wirtualnej – symulatora EyeSi VRMagic, m.in. w ramach cyklu szkoleniowego ESASO w Lugano, Szwajcaria czy TVRS, Saloniki, Grecja. Uczestnik i wieloletni trener szkoleń czołowych producentów sprzętu medycznego, m.in. : Geuder AG, Niemcy; Oculus OG, Niemcy.

 • odbywa się pod warunkiem zebrania grupy
 • 2-dniowe szkolenie
 • 8 osób w grupie
 • ponad 10 godzin sesji DRYLAB/WETLAB
+ Zobacz więcej
O szkoleniu

Możliwość dofinansowania  kursu (50 - 80% w zależności od regionu) poprzez Bazę Usług Rozwojowych: 

2-dniowe szkolenie mające na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu witrektomii tylnej z zastosowaniem fakowitrektomu. Szkolenie składa się z części wykładowej oraz części praktycznej (drylab, wetlab).

Uczestnik:

- pozyskuje wiedzę w zakresie:

 • rodzajów schorzeń tylnego odcinka oka
 • doboru odpowiednich technik operacyjnych
 • metod znieczulenia
 • urządzeń do fakowitrektomii
 • narzędzi operacyjnych
 • przygotowania do operacji
 • usunięcia ciała szklistego
 • podaży do gałki ocznej oleju silikonowego lub gazów.

- nabywa umiejętności praktycznych w zakresie: etapów zabiegu witrektomii tylnej, z użyciem symulatora chirurgicznego Eyesi® Surgical, narzędzi okulistycznych i materiałów medycznych, w tym:

 • umiejętność usunięcia ciała szklistego
 • umiejętność podaży do gałki ocznej oleju silikonowego lub gazów.

- nabywa umiejętności obsługi:

 • sprzętu do fakowitrektomii,
 • mikroskopów okulistycznych,
 • użytych do zabiegu narzędzi i materiałów medycznych.

LOKALIZACJA: Szkolenie odbywa się w Centrum Medycznym Julianów, ul. Żeglarska 4, 91-321 Łódź. 

GRUPA DOCELOWA: Lekarze okuliści , którzy chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu witrektomii tylnej.

PRZYGOTOWANIE: Do dyspozycji uczestników będą materiały biurowe, zestaw ochronny na ubranie (do części wetlabowej), jednorazowe rękawiczki.

 

Wykłady i nadzór nad wetlabami prowadzą:

 • dr n. med. Sławomir Cisiecki - Ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Łodzi i na Universtecie Zagłębia Ruhry w Bochum (Niemcy) w 1996 roku. Odbył liczne staże zagraniczne m.in. w St. Gallen w Szwajcarii, we Frankfurcie nad Menem, Berlinie i Bremie w Niemczech oraz w Palermo i Genui we Włoszech. Specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym i zachowawczym chorób siatkówki i ciała szklistego. Pracował również w EYE Clinic Augenärztliche Berufsausübungsgemeinschaft w Giessen i w Ambulante Tagesklinik Nord West Zentrum we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Jest konsultantem i chirurgiem współpracującym z Ośrodkami Chirurgii Oka prof. Zagórskiego w Krakowie, Nałęczowie i Rzeszowie. Specjalizuje się w leczeniu chorób tylnego odcinka, przede wszystkim operacyjnym i farmakologicznym, ale również „chlebem powszednim” są operacje zaćmy.
 • dr n. med. Maciej Bednarski - Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista chorób oczu. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach i stażach krajowych i zagranicznych. Członek towarzystw naukowych: Deutsches Ophthalmologische Gesellchaft,European Society of Cataract and Refractive Surgeons oraz American Academy of Ophtalmology. Specjalizuje się chorobami siatkówki oraz chirurgia zaćmy.

 

AGENDA

1 dzień 9.00 - 18.00 (czwartek)

9.00 - 9.15 Rejestracja i powitanie uczestników

9.15 – 10.45 Wykład otwierający, wprowadzenie teoretyczne:

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 13.00 I. Sesja DRYLAB/WETLAB

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 - 15.00 Wykład

15.00 - 15.15 Przerwa kawowa

15.15 - 17.15 II. Sesja DRYLAB/WETLAB

17.15 - 18.00 Sesja Q&A, podsumowanie dnia

2 dzień, 9.00 - 18.00 (piątek)

9.00 – 9.15 Wprowadzenie

9.15 – 10.45 Sesja wideo

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 13.00 III. Sesja DRYLAB/WETLAB

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 16.00 IV. Sesja DRYLAB/WETLAB

16.00 – 16.15 Przerwa kawowa

16.15 – 17.30 V. Sesja DRYLAB/WETLAB

17.30 – 18.00 Sesja Q&A, wręczenie certyfikatów, zakończenie kursu

 

 • bezimienny
 • bezterminowy
+ Zobacz więcej
O szkoleniu

Celem szkolenia jest poszerzenie praktycznych umiejętności z zakresu witrektomii tylnej.

Szkolenie składa się z dwóch modułów (opcjonalnie):

 1. drylab - tzw. laboratorium suche - ćwiczenia praktyczne na symulatorze chirurgicznym Eyesi® Surgical ( nauka i doskonalenie technik operacyjnych)
 2. wetlab - tzw. laboratorium mokre - ćwiczenia praktyczne z użyciem fakoemulsyfikatora przy zastosowaniu materiału biologicznego (gałek świńskich). 

Uczestnik: 

- nabywa umiejętności praktycznych w zakresie: etapów zabiegu witrektomii tylnej, przy użyciu symulatora chirurgicznego Eyesi® Surgical, narzędzi okulistycznych i materiałów medycznych, w tym:

 • umiejętność usunięcia ciała szklistego
 • umiejętność podaży do gałki ocznej oleju silikonowego lub gazów. 

- nabywa umiejętności obsługi: fakowitrektomu (Geuder), mikroskopów okulistycznych oraz użytych do zabiegu narzędzi i materiałów medycznych.

LOKALIZACJA: Szkolenie odbywa się w siedzibie naszej firmy, ul. Główna 76, 95-041 Gałków Duży.

GRUPA DOCELOWA: Lekarze okuliści , którzy chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu witrektomii tylnej.

PRZYGOTOWANIE: Do dyspozycji uczestników będą materiały biurowe, zestaw ochronny na ubranie (do części wetlabowej), jednorazowe rękawiczki.

O zapisie na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

AGENDA

9.00 – 9.10                 Rejestracja i przywitanie

9.10 – 11.00               SESJA DRYLAB I: nauka i doskonalenie technik z użyciem symulatora chirurgicznego Eyesi® Surgical

11.00 – 11.15              Przerwa kawowa

11.15 – 12.15             SESJA DRYLAB II: nauka i doskonalenie technik z użyciem symulatora chirurgicznego Eyesi® Surgical

12.15 – 13.00             Lunch

13.00 – 15.00             SESJA WETLAB I: ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem fakowitrektomu, mikroskopu chirurgicznego, instrumentarium do zabiegów witrektomii tylnej  z użyciem materiału pochodzenia zwierzęcego (gałek świńskich)

15.00 – 15.15             Przerwa kawowa

15.15 – 16.45             SESJA WETLAB II: ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem fakowitrektomu, mikroskopu chirurgicznego, instrumentarium do zabiegów witrektomii tylnej z użyciem materiału pochodzenia zwierzęcego (gałek świńskich)

16.45 – 17.00             Sesja pytań i odpowiedzi, wręczenie certyfikatu

PROWADZĄCY:

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy legitymują się wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w szpitalnych salach operacyjnych, podczas zabiegów z zakresu chirurgii okulistycznej.

Szkolenie jest prowadzone przez jednego opiekuna spośród:

- Mgr inż. Marcin Musiałek - absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, w branży medycznej od stycznia 2007 r. Zajmuje się szkoleniami i wdrażaniem nowych technologii w okulistyce. W trakcie tysięcy godzin spędzonych na blokach operacyjnych, asystując zespołom chirurgów okulistów prezentował nowoczesne urządzenia do operacji oczu przedstawiając możliwości nowych technik operacyjnych. Jako Prezes Zarządu Spółki ABJ-Vision Sp.z o.o. w 2012 r. rozpoczął jako pierwszy i jedyny do tej pory w Polsce, szkolenia na symulatorze do nauki operacji na przednim i tylnym odcinku oka, rewolucjonizując proces przekazywania wiedzy i ugruntowywania umiejętności technik operacyjnych. Do dzisiejszego dnia Spółka pozostaje jedyną w Polsce i jedną z nielicznych w Europie firm posiadających odpowiednią wiedzę i sprzęt do prowadzenia profesjonalnych szkoleń z wykorzystaniem m.in. rzeczywistości wirtualnej. Zainicjował i kontynuuje współpracę z Europejską Szkołą Okulistyki ESASO, Szwajcaria.

- Mgr inż. Piotr Siedlecki w 2006 roku ukończył na Politechnice Warszawskiej studia  o kierunku mechanika i budowa maszyn w zakresie inżynierii sprzętu precyzyjnego i elektronicznego. Jeszcze w trakcie studiów podjął pracę w firmie zajmującej się produktami chirurgii okulistycznej i z tą branżą jest związany do dziś. Przez lata podnosił swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i kursach organizowanych przez partnerów na całym świecie, m.in. Laboratorium Corneal (Francja) CromaPharma  (Austria), Geuder GmbH  i VRmagic (Niemcy). Zdobyte doświadczenie wykorzystywał do realizacji projektów, które poszerzały  w Polsce wiedzę o nowych technologiach w okulistyce. Obecna praca wiąże się z organizacją szkoleń dla personelu medycznego, w trakcie których lekarze mogą poszerzać swoje umiejętności. Następstwem tych doświadczeń jest współpraca z Europejską Szkołą Okulistyki ESASO (Szwajcaria), gdzie pełni funkcję trenera szkoleń na chirurgicznych symulatorach operacyjnych EyeSi.

- Mgr Paweł Ciurzyński pracuje w branży medycznej od 2008 r. Posiada szerokie doświadczenie zdobyte we współpracy z ośrodkami szpitalnymi realizującymi zabiegi mikrochirurgiczne przedniego i tylnego odcinka oka w zakresie aparatury medycznej oraz technik operacyjnych. Swoje doświadczenie i wysokie kwalifikacje wykorzystuje jako trener w prowadzonych szkoleniach z wykorzystaniem operacyjnej aparatury medycznej oraz rzeczywistości wirtualnej – symulatora EyeSi®Surgical VRMagic, m.in. w ramach cyklu szkoleniowego ESASO w Lugano, Szwajcaria. Uczestnik i wieloletni trener szkoleń czołowych producentów sprzętu medycznego, m.in.: Geuder AG, Niemcy; Oculus OG, Niemcy; Medicontur, Węgry; Iridex, USA.

- Mgr Maciej Szuba w branży medycznej od 2007 r. Posiada bogate doświadczenie zdobyte we współpracy z ośrodkami realizującymi zabiegi mikrochirurgiczne przedniego i tylnego odcinka oka od 2012 r.  w zakresie aparatury medycznej oraz technik operacyjnych. Nabytą wiedzę z powodzeniem wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z wykorzystaniem operacyjnej aparatury medycznej oraz rzeczywistości wirtualnej – symulatora EyeSi VRMagic, m.in. w ramach cyklu szkoleniowego ESASO w Lugano, Szwajcaria, oraz wielu inicjatyw szkoleniowych na terenie Polski. Ściśle współpracuje w zakresie szkoleń z chirurgii oczu z kliniką okulistyki w Lublinie. Uczestnik i wieloletni trener szkoleń czołowych producentów sprzętu medycznego, m.in. : Geuder AG, Niemcy; Oculus OG, Niemcy.

- Mgr inż. Jacek Bialik w branży medycznej od 2013 r. Posiada bogate doświadczenie zdobyte we współpracy z ośrodkami realizującymi zabiegi mikrochirurgiczne przedniego i tylnego odcinka oka w zakresie aparatury medycznej oraz technik operacyjnych. Nabytą wiedzę z powodzeniem wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z wykorzystaniem operacyjnej aparatury medycznej oraz rzeczywistości wirtualnej – symulatora EyeSi VRMagic, m.in. w ramach cyklu szkoleniowego ESASO w Lugano, Szwajcaria czy TVRS, Saloniki, Grecja. Uczestnik i wieloletni trener szkoleń czołowych producentów sprzętu medycznego, m.in. : Geuder AG, Niemcy; Oculus OG, Niemcy.

Skonfiguruj szkolenie aby poznać cenę
1. Wybierz moduł/y
2 . Wybierz liczbę uczestników
3. Wybierz datę
Lipiec 2024
PonWtŚrCzwPtSobNiedz
Lokalizacja

ul. Główna 76, 95-041 Gałków Duży

Centrum Medyczne Julianów, ul. Żeglarska 4, 91-321 Łódź

O prowadzącym
+ Zobacz więcej
Dr n. med. Sławomir Cisiecki
Ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Łodzi i na Universtecie Zagłębia Ruhry w Bochum (Niemcy) w 1996 roku. Odbył liczne staże zagraniczne m.in. w St. Gallen w Szwajcarii, we Frankfurcie nad Menem, Berlinie i Bremie w Niemczech oraz w Palermo i Genui we Włoszech. Specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym i zachowawczym chorób siatkówki i ciała szklistego. Pracował również w EYE Clinic Augenärztliche Berufsausübungsgemeinschaft w Giessen i w Ambulante Tagesklinik Nord West Zentrum we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Jest konsultantem i chirurgiem współpracującym z Ośrodkami Chirurgii Oka prof. Zagórskiego w Krakowie, Nałęczowie i Rzeszowie. Specjalizuje się w leczeniu chorób tylnego odcinka, przede wszystkim operacyjnym i farmakologicznym, ale również „chlebem powszednim” są operacje zaćmy.
+ Zobacz więcej
Pozostałe kursy
Wolne miejsca
6
Termin szkolenia
04-10-2024
Cena
4400 PLN

Wolne miejsca
0
Termin szkolenia
24-10-2024
Cena
7380 PLN

Wolne miejsca
9
Termin szkolenia
28-11-2024
Cena
7500 PLN

+ Zobacz więcej
Uwagi
4000 PLN
4500 PLN
4400 PLN
5000 PLN
4800 PLN
5500 PLN
7500 PLN
2220 PLN
2700 PLN
2600 PLN
3320 PLN
2950 PLN
3570 PLN


Podsumowanie:
 • Moduł/y
 • Uczestników