Voucher

Voucher daje możliwość nabycia bezimiennego i bezterminowego kuponu na wybrane szkolenie dla jednego lub więcej uczestników. Jeden podmiot może zakupić więcej niż jeden voucher. Liczba zakupionych voucherów jest nieograniczona.