Zaopatrywanie urazów

SZKOLENIA Z DOFINANSOWANIEM UE! 27.11.2021

0 Wolnych miejsc
Brak wyznaczonego terminu

+ Zobacz więcej
O szkoleniu

Zszywanie rogówki i twardówki gałki pourazowej. Techniki zaopatrywania rogówki po urazach chemicznych i mechanicznych z użyciem gałek świńskich.

 • ustalony grafik szkoleń
 • 5 osób w grupie
 • odbywa się po skompletowaniu grupy
+ Zobacz więcej
O szkoleniu

Możliwość dofinansowania  kursu (50 - 80% w zależności od regionu) poprzez Bazę Usług Rozwojowych: 

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=918852

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zaopatrywania urazów rogówki i twardówki pod mikroskopem okulistycznym.

ZAKRES MERYTORYCZNY

1. Część teoretyczna  – prowadzona w formie wykładu. Po ukończeniu tej części uczestnicy posiadają wiedzę w zakresie m.in.:

 • znajomości anatomii w kontekście urazów gałki,
 • odpowiedniego instrumentarium, w tym materiału szewnego,
 • technik zaopatrzenia urazu,
 • rodzajów znieczuleń,
 • odtworzenia anatomii i fizjologii struktur.

2. Część praktyczna – organizowana w formie wetlabów: przy zastosowaniu mikroskopów operacyjnych, profesjonalnych narzędzi chirurgicznych, szwów, na materiale pochodzenia zwierzęcego (gałkach świńskich) uczestnicy pozyskują umiejętność wykonywania zabiegu zaopatrywania urazu gałki ocznej.

GRUPA DOCELOWA: Lekarze okuliści, którzy chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu zaopatrywania urazów gałki ocznej.

PRZYGOTOWANIE: Do dyspozycji uczestników będą materiały biurowe, zestaw ochronny na ubranie (do części wetlabowej), jednorazowe rękawiczki

Podczas szkolenia zapewniony jest lunch oraz przerwa kawowa.

Wykłady i nadzór nad wetlabami prowadzą:

 • dr n. med. Sławomir Cisiecki - Ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Łodzi i na Universtecie Zagłębia Ruhry w Bochum (Niemcy) w 1996 roku. Odbył liczne staże zagraniczne m.in. w St. Gallen w Szwajcarii, we Frankfurcie nad Menem, Berlinie i Bremie w Niemczech oraz w Palermo i Genui we Włoszech. Specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym i zachowawczym chorób siatkówki i ciała szklistego. Pracował również w EYE Clinic Augenärztliche Berufsausübungsgemeinschaft w Giessen i w Ambulante Tagesklinik Nord West Zentrum we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Jest konsultantem i chirurgiem współpracującym z Ośrodkami Chirurgii Oka prof. Zagórskiego w Krakowie, Nałęczowie i Rzeszowie. Specjalizuje się w leczeniu chorób tylnego odcinka, przede wszystkim operacyjnym i farmakologicznym, ale również „chlebem powszednim” są operacje zaćmy.
 • dr n. med. Karolina Bonińska - Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista chorób oczu oraz Fellow of the European Board of Ophthalmology (FEBO). Swoje umiejętności doskonaliła na kursach i stażach zagranicznych m.in. w Berlinie, Monachium oraz na Malcie. Członkini towarzystw naukowych: Deutsches Ophthalmologische Gesellchaft oraz European Society of Cataract and Refractive Surgeons.
 • dr n. med. Maciej Bednarski - Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista chorób oczu. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach i stażach krajowych i zagranicznych. Członek towarzystw naukowych: Deutsches Ophthalmologische Gesellchaft,European Society of Cataract and Refractive Surgeons oraz American Academy of Ophtalmology. Specjalizuje się w leczeniu chorób siatkówki oraz chirurgii zaćmy.

oraz zaproszeni eksperci z kraju i z zagranicy.

O zapisie na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

GRUPA I AGENDA

8.30 – 8.45      Rejestracja i przywitanie uczestników

8.45 – 10.00    Wykład: Zszywanie rogówki i twardówki gałki pourazowej. Uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie m.in.:

 • znajomości anatomii w kontekście urazów gałki,
 • odpowiedniego instrumentarium, w tym materiału szewnego,
 • technik zaopatrzenia urazu,
 • rodzajów znieczuleń,
 • odtworzenia anatomii i fizjologii struktur.

10.00 – 10.15  Przerwa kawowa

10.15 – 12.15 SESJA WETLAB: techniki zaopatrywania rogówki po urazach chemicznych i mechanicznych (ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem                                                     gałek). Uczestnicy pozyskują praktyczne umiejętności:

 • wykonywania zabiegu zaopatrywania urazów gałki ocznej przy użyciu szwów, na materiale pochodzenia zwierzęcego (gałkach świńskich),
 • posługiwania się mikroskopem operacyjnym,
 • posługiwania się profesjonalnymi narzędziami chirurgicznymi.

12.15 – 12.30 Podsumowanie: sesja pytań i odpowiedzi, wręczenie certyfikatów   

12.30 – 13.30  Lunch

GRUPA II AGENDA

12.30 - 13.15 Lunch

13.15 – 13.30 Rejestracja i przywitanie uczestników

13.30 – 14.45  Wykład: Zszywanie rogówki i twardówki gałki pourazowej. Uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie m.in.:

 • znajomości anatomii w kontekście urazów gałki,
 • odpowiedniego instrumentarium, w tym materiału szewnego,
 • technik zaopatrzenia urazu,
 • rodzajów znieczuleń,
 • odtworzenia anatomii i fizjologii struktur.

14.45 – 15.00 Przerwa kawowa

15.00 – 17.00 SESJA WETLAB: techniki zaopatrywania rogówki po urazach chemicznych i mechanicznych (ćwiczenia praktyczne zastosowaniem gałek). Uczestnicy pozyskują praktyczne umiejętności:

 • wykonywania zabiegu zaopatrywania urazów gałki ocznej przy użyciu szwów, na materiale pochodzenia zwierzęcego (gałkach świńskich),
 • posługiwania się mikroskopem operacyjnym,
 • posługiwania się profesjonalnymi narzędziami chirurgicznymi.

17.00 – 17.15 Podsumowanie: sesja pytań i odpowiedzi, wręczenie certyfikatów

 • bezimienny
 • bezterminowy
+ Zobacz więcej
O szkoleniu

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zaopatrywania urazów rogówki i twardówki pod mikroskopem okulistycznym.

ZAKRES MERYTORYCZNY

1. Część teoretyczna  – prowadzona w formie wykładu. Po ukończeniu tej części uczestnicy posiadają wiedzę w zakresie m.in.:

 • znajomości anatomii w kontekście urazów gałki,
 • odpowiedniego instrumentarium, w tym materiału szewnego,
 • technik zaopatrzenia urazu,
 • rodzajów znieczuleń,
 • odtworzenia anatomii i fizjologii struktur.

2. Część praktyczna – organizowana w formie wetlabów: przy zastosowaniu mikroskopów operacyjnych, profesjonalnych narzędzi chirurgicznych, szwów, na materiale pochodzenia zwierzęcego (gałkach świńskich) uczestnicy pozyskują umiejętność wykonywania zabiegu zaopatrywania urazu gałki ocznej.

GRUPA DOCELOWA: Lekarze okuliści, którzy chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu chirurgii zaćmy.

PRZYGOTOWANIE: Do dyspozycji uczestników będą materiały biurowe, zestaw ochronny na ubranie (do części wetlabowej), jednorazowe rękawiczki

Podczas szkolenia zapewniony jest lunch oraz przerwa kawowa.

Wykłady i nadzór nad wetlabami prowadzą:

 • dr n. med. Sławomir Cisiecki - Ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Łodzi i na Universtecie Zagłębia Ruhry w Bochum (Niemcy) w 1996 roku. Odbył liczne staże zagraniczne m.in. w St. Gallen w Szwajcarii, we Frankfurcie nad Menem, Berlinie i Bremie w Niemczech oraz w Palermo i Genui we Włoszech. Specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym i zachowawczym chorób siatkówki i ciała szklistego. Pracował również w EYE Clinic Augenärztliche Berufsausübungsgemeinschaft w Giessen i w Ambulante Tagesklinik Nord West Zentrum we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Jest konsultantem i chirurgiem współpracującym z Ośrodkami Chirurgii Oka prof. Zagórskiego w Krakowie, Nałęczowie i Rzeszowie. Specjalizuje się w leczeniu chorób tylnego odcinka, przede wszystkim operacyjnym i farmakologicznym, ale również „chlebem powszednim” są operacje zaćmy.
 • dr n. med. Karolina Bonińska - Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista chorób oczu oraz Fellow of the European Board of Ophthalmology (FEBO). Swoje umiejętności doskonaliła na kursach i stażach zagranicznych m.in. w Berlinie, Monachium oraz na Malcie. Członkini towarzystw naukowych: Deutsches Ophthalmologische Gesellchaft oraz European Society of Cataract and Refractive Surgeons.
 • dr n. med. Maciej Bednarski - specjalista chorób oczu

oraz zaproszeni eksperci z kraju i z zagranicy.

O zapisie na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

GRUPA I AGENDA

8.30 – 8.45      Rejestracja i przywitanie uczestników

8.45 – 10.00    Wykład: Zszywanie rogówki i twardówki gałki pourazowej. Uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie m.in.:

 • znajomości anatomii w kontekście urazów gałki,
 • odpowiedniego instrumentarium, w tym materiału szewnego,
 • technik zaopatrzenia urazu,
 • rodzajów znieczuleń,
 • odtworzenia anatomii i fizjologii struktur.

10.00 – 10.15  Przerwa kawowa

10.15 – 12.15 SESJA WETLAB: techniki zaopatrywania rogówki po urazach chemicznych i mechanicznych (ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem                                                     gałek). Uczestnicy pozyskują praktyczne umiejętności:

 • wykonywania zabiegu zaopatrywania urazów gałki ocznej przy użyciu szwów, na materiale pochodzenia zwierzęcego (gałkach świńskich),
 • posługiwania się mikroskopem operacyjnym,
 • posługiwania się profesjonalnymi narzędziami chirurgicznymi.

12.15 – 12.30 Podsumowanie: sesja pytań i odpowiedzi, wręczenie certyfikatów   

12.30 – 13.30  Lunch

GRUPA II AGENDA

12.30 - 13.15 Lunch

13.15 – 13.30 Rejestracja i przywitanie uczestników

13.30 – 14.45  Wykład: Zszywanie rogówki i twardówki gałki pourazowej. Uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie m.in.:

 • znajomości anatomii w kontekście urazów gałki,
 • odpowiedniego instrumentarium, w tym materiału szewnego,
 • technik zaopatrzenia urazu,
 • rodzajów znieczuleń,
 • odtworzenia anatomii i fizjologii struktur.

14.45 – 15.00 Przerwa kawowa

15.00 – 17.00 SESJA WETLAB: techniki zaopatrywania rogówki po urazach chemicznych i mechanicznych (ćwiczenia praktyczne zastosowaniem gałek). Uczestnicy pozyskują praktyczne umiejętności:

 • wykonywania zabiegu zaopatrywania urazów gałki ocznej przy użyciu szwów, na materiale pochodzenia zwierzęcego (gałkach świńskich),
 • posługiwania się mikroskopem operacyjnym,
 • posługiwania się profesjonalnymi narzędziami chirurgicznymi.

17.00 – 17.15 Podsumowanie: sesja pytań i odpowiedzi, wręczenie certyfikatów

Skonfiguruj szkolenie aby poznać cenę
2 . Wybierz liczbę uczestników
3. Wybierz datę
Listopad 2021
PonWtŚrCzwPtSobNiedz
Lokalizacja

Centrum Medyczne Julianów, ul. Żeglarska 4, 91-321 Łódź

Centrum Medyczne Julianów, ul. Żeglarska 4, 91-321 Łódź

O prowadzącym
+ Zobacz więcej
Dr n. med. Sławomir Cisiecki
Ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Łodzi i na Universtecie Zagłębia Ruhry w Bochum (Niemcy) w 1996 roku. Odbył liczne staże zagraniczne m.in. w St. Gallen w Szwajcarii, we Frankfurcie nad Menem, Berlinie i Bremie w Niemczech oraz w Palermo i Genui we Włoszech. Specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym i zachowawczym chorób siatkówki i ciała szklistego. Pracował również w EYE Clinic Augenärztliche Berufsausübungsgemeinschaft w Giessen i w Ambulante Tagesklinik Nord West Zentrum we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Jest konsultantem i chirurgiem współpracującym z Ośrodkami Chirurgii Oka prof. Zagórskiego w Krakowie, Nałęczowie i Rzeszowie. Specjalizuje się w leczeniu chorób tylnego odcinka, przede wszystkim operacyjnym i farmakologicznym, ale również „chlebem powszednim” są operacje zaćmy.
+ Zobacz więcej
Uwagi
2340 PLN
1900 PLN
3800 PLN
1900 PLN
3800 PLN
1900 PLN
3800 PLN

w tym 23% VAT


Podsumowanie:
 • Moduł/y
 • Uczestników